Üleskutse: Märka haruldast puuseent sõstrapõõsas!

Vanade sõstra- ja tikripõõsaste alusel kasvab vahel kaneelpruuni viljakehaga seen: see on puidulagundaja sõstrataelik (Phylloporia ribis, vt pilte). Kuna lähema kuu jooksul on inimestel sõstrapõõsaste juures keskmisest rohkem askeldamist, kutsume üles seda seent märkama – ja selle esinemistest teatama.

Oleme Tartu Ülikoolis kokku kogunud spetsialistid, et sel sügisel läbi viia Eesti torikseente ohustatuse hindamine. Sõstrataeliku taoliste inimkaaslejate „käekäigu“ hindamiseks aga andmeid napib. Sõstramajanduse vähenemise tõttu võivad sõstrataelikul olla käes vaesed ajad. Selleks et aidata hinnata tegelikku olukorda ootame andmeid tema esinemise kohta aadressil kadri.runnel@ut.ee. Meil võiks sisaldada leiukohta- ja kuupäeva, (võimalusel) koordinaate ja fotot ning leidja kontaktandmeid.

Lisainfo:
Kadri Runnel, nooremteadur
Tartu Ülikool, Looduskaitsebioloogia töörühm
e-posti aadress: kadri.runnel@ut.ee