Sügislaager 2018 Naissaarel

Ootame teid sügisesse seenelaagrisse, mis toimub 20.-23.09.2018.a. Naissaarel

Välitööd toimuvad Naissaare erinevates piirkondades. Täpsed seenepaigad saadame septembrikuus. 

Tutvu keskkonnaameti koostatud trükisega Naissaare kohta või vaata Naisssaare kohta lühifilmi

Ööbime seekord Naissaare Turismi- ja Puhkekeskuses.

Ainukordne võimalus tudengitele:

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool toetab 10 doktorandi või mükoloogiast huvitatud magistrandi osalemist seenelaagris. Tudengitel kaetakse reisi-, majutus- ja toitlustuskulud (v.a lõunasöögid metsas). Nende nelja päeva jooksul korraldatakse seeneretki erinevatesse Naissaare piirkondadesse – nii erinevatesse metsatüüpidesse kui ka rannaaladele. Retkel olles pannakse kirja seenevaatlused ning kogutakse seenenäituse ja -kogude jaoks eksemplare. Seeneretkede täpsed toimumiskohad ja päevakava selgub septembri esimeses pooles. Tudengitel on võimalus seeni tundma õppida nii metsas kui ka hiljem laboris mikroskopeerides. Lisaks on võimalik tutvuda Eesti seenekogude andmebaasiga. Tudengitelt oodatakse aktiivset osalemist laagris, mis seisneb seenevaatluste ülesmärkimises metsas, vajadusel seente kaasa kogumises ja vaatluste andmebaasistamises. 

Külli Kalamees ja Jane Oja
Eesti Mükoloogiaühing

Külli telefon: 53425101  kulli.kalamees-pani@ut.ee

Jane telefon:  55565460 jane.oja@gmail.com

  • img_5377-1.jpg