28.11.14. Seente globaalne mitmekesisus ja levik maailmas

Eesti mükoloogide juhtimisel teostatud globaalne uurimus näitas, et seente elurikkust mullas mõjutavad enim kaugus ekvaatorist ja aasta keskmine sademete hulk. Kuigi enamike seenerühmade liigirikkus on kõrgeim troopikas, on ektomükoriisaseente mitmekesisus suurim parasvöötme ja boreaalsetes metsades. Tööst selgus ka, et kuna taimede ja seente liigirikkuse suhe väheneb eksponentsiaalselt pooluste suunas, on hiljutised taimede elurikkusel põhinevad seente mitmekesisuse hinnangud 1.5-2.5 korda ülepaisutatud.

Tedersoo et al. 2014. Global diversity and geography of soil fungi. Science 28 November 2014: Vol. 346 no. 6213 
DOI: 10.1126/science.1256688

http://www.sciencemag.org/content/346/6213/1256688.abstract