Eesti mükoloogiaühing

Liikmetele

Info liikmetele ja liikmeks astumise kohta

Eesti mükoloogiaühingusse võivad kuuluda kõik Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmed ja usaldusmehed, kes võtavad osa ühingu tööst ja on avaldanud selleks soovi mükoloogiaühingu sekretärile. 

Täpsema info liikmeks ja usaldusmeheks astumise kohta saate Eesti Loodusuurijate Seltsi kodulehelt (http://www.elus.ee), lisainfot  saab ka ühingu juhatuselt.